Aksjonærmøte i Baltic Sea Properties AS – 7. januar 2019

Aksjonærmøte vil avholdes mandag 7. januar kl. 14.00 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Agendaen for møtet vil være:

  • Oppdatering og øvrig orientering om selskapets eiendeler og porteføljen
  • Nye prosjekter
  • Emisjon (lanseres tirsdag 8.januar)
  • Spørsmålsrunde

Innkalling kan lastes opp ved å trykke på følgende link:

Vennligst send en e-post til selskapet, på post@balticsea.no, dersom du vil delta på møtet.