Årsrapport 2021

Oslo, 27. april 2022 kl 08:30 CEST.

Styret i Baltic Sea Properties AS («BALT» eller «Selskapet», og sammen med Selskapets datterselskaper, «BSP») har godkjent Selskapets årsrapport for 2021.

Klikk her for å laste ned Selskapets årsrapport 2021 inkludert revidert årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning.

Ordinær generalforsamling er planlagt avholdt 1. juni 2022, jf. selskapets finansielle kalender. Innkalling til ordinær generalforsamling vil publiseres i egen melding.

———-

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Christian Berger
CEO
telefon:
+47 930 94 319
Lcb@balticsea.no