Baltic Sea Properties AS avtaler nytt ekspansjonsprosjekt på ca. 2.800 kvm med eksisterende leietaker

Baltic Sea Properties AS har mottatt melding fra eksisterende leietaker, Oribalt Group, med forespørsel om ekspansjon i henhold til eksisterende leieavtale. Ekspansjonen av den eksisterende farmasøytiske logistikkterminalen er på ca 2.800 kvm.

Ved ferdigstillelse vil den farmasøytiske logistikkterminalen være ca. 9.600 kvm.

Leietakers ekspansjonsrett er på tilsvarende betingelser som for det eksisterende logistikksenteret.

Prosjektet har et budsjett på ca. MNOK 25 og forventet overleveringsdato vil være i løpet av 3. kvartal 2023.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Christian Berger
CEO
telefon: +47 930 94 319
Lcb@balticsea.no