Baltic Sea Properties AS (BALT) inngår intensjonsavtale (LOI) om oppkjøp av kjøpesenter i Klaipeda, Litauen

Oslo, 1. april 2022 kl 16:30 CEST. Baltic Sea Properties AS («BALT» eller «Selskapet», og sammen med Selskapets datterselskaper, «BSP») har i dag, 1. april 2022, inngått en LOI om kjøp av et mindre kjøpesenter/nærsenter, Grandus, på ca. 11.400 kvadratmeter, fra Baltic Equity Group UAB, m.fl. Eiendommen ligger i Litauens tredje største by, Klaipėda, som blant annet har en strategisk viktig posisjon i Baltikum som regionens eneste garantert isfrie havn.

Årlige leieinntekter er på ca. MEUR 1,02 og transaksjonen impliserer en netto yield på senteret på ca. 8,40 %.

Bakgrunn for transaksjonen:

Selskapet vurderer Grandus som et nærsenter av god kvalitet som vil tilføre en god og stabil kontantstrøm samtidig som det bidrar til å diversifisere Selskapets portefølje. Det er videre synergieffekter ved ervervet i at Selskapet sikrer at datterselskapet UAB BNTP fremdeles vil ha forvaltningsinntekter fra senteret. Samtidig økes porteføljens samlede størrelse, noe som er viktig for å oppnå stordriftsfordeler i tråd med Selskapets vekststrategi.

Detaljer om transaksjonen:

Transaksjonen er tenkt gjennomført ved at BSP erverver 100 % av aksjene i UAB Prekybos centras Grandus for en kjøpesum basert på en selskapsverdi på MEUR 11,0, selskapet har idag en netto gjeld på ca. mEUR 5,35. Kjøpesummen planlegges gjort opp med utgangspunkt i Selskapets eksisterende kontantbeholdning og ved at selger yter en selgerkreditt på MEUR 4,0 (rente 8.0 % p.a) som skal gjøres opp innen 12 måneder.

Hovedaksjonær i Baltic Equity Group UAB er nåværende styreleder og primærinnsider i Baltic Sea Properties, James Andrew Clarke. Transaksjonen gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet og det er blant annet innhentet verdivurdering fra tredje parts verdivurderer som priser eiendommen høyere enn transaksjonsverdi (ca. mEUR 0,5 høyere). Gjennomføring av transaksjonen vil blant annet være betinget av at Selskapet gjennomfører en tilfredsstillende due diligence av selskapet og eiendommen, inngåelse av endelig kontrakt basert på LOI og standard vilkår for gjennomføring. Selskapet forventer at transaksjonen er gjennomført i starten av mai 2022.

———-

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Christian Berger
CEO
telefon:
+47 930 94 319
Lcb@balticsea.no