Baltic Sea Properties AS (BALT) signerer avtale om oppkjøp av kjøpesenter i Klaipėda, Litauen

Oslo, 23. mai 2022. Baltic Sea Properties AS («BALT» eller «Selskapet», og sammen med Selskapets datterselskaper, «BSP») viser til børsmelding den 1. april 2022 og oppdatering gitt i Selskapets Q1-rapport 20. mai 2022 vedrørende intensjonsavtale (LOI) om oppkjøp av et nærsenter sentralt beliggende i Litauens tredje største by, Klaipeda, på ca. 11.400 kvadratmeter, fra Baltic Equity Group UAB, m.fl.

Selskapets datterselskap UAB “Baltic Sea Properties Holding LT har nå signert og gjennomførtkjøp av 100 % av aksjene i UAB Prekybos centras Grandus for en avtalt selskapsverdi på MEUR 11,3. Kjøpesummen på MEUR 6,6 gjøres opp med utgangspunkt i Selskapets eksisterende kontantbeholdning (MEUR 2,6 med oppgjør innen 27. mai 2022) og ved at selger yter en selgerkreditt på MEUR 4,0 (rente 8.0 % p.a) som skal gjøres opp innen 12 måneder.

Bakgrunn for transaksjonen:

Grandus er et lokalt nærsenter på ca. 11.400 m2 som har en god beliggenhet langs en av hovedfartsårene inn til sentrum av Klaipeda. I tillegg ligger senteret i umiddelbar nærhet til et større boligområde som sikrer god tilgang på besøkende hver dag. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi og eiendommen er således et godt tilskudd til selskapets eksisterende portefølje. Transaksjonen gir umiddelbart en god og sikker kontantstrøm og vi ser frem til å forvalte og videreutvikle senteret videre i tiden fremover.

Hovedaksjonær i Baltic Equity Group UAB er nåværende styreleder og primærinnsider i Baltic Sea Properties, James Andrew Clarke. Transaksjonen gjennomføres i henhold til armlengdeprinsippet og det er blant annet innhentet verdivurdering fra tredje parts verdivurderer som priser eiendommen høyere enn transaksjonsverdien.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lars Christian Berger

CEO

telefon: +47 930 94 319

Lcb@balticsea.no