Baltic Sea Properties AS tatt opp til handel på Oslo Børs listen, Merkur Markets

22. november 2017, ble Baltic Sea Properties AS tatt opp til handel på Oslo Børs listen «Merkur Markets». Baltic Sea Properties AS ticker vil være BALT-ME.

I denne anledning har selskapet lastet opp opptaksdokumentet som kan leses ved å følge linken.

Samtidig, har selskapet laget en kortfattet presentasjon av selskapet med urevidert resultatregnskap for Q3 2017,  under fanen investor/presentations.


Opptaksdokument for Baltic Sea Properties