Baltic Sea Properties kommer til enighet med Rhenus Group om vilkår for ekspansjonsprosjekt på ca. 16.000 kvm

Oslo, 17. februar 2022 – Baltic Sea Properties AS («BALT» eller «Selskapet», og sammen med Selskapets datterselskaper, «BSP») har i dag bekreftet et memorandum of understanding (MoU) med sin største leietaker Rhenus Group angående ekspansjon av eksisterende logistikkterminal med ca. 16.000 kvm.

Selskapet har i dag blitt informert om at ekspansjonsprosjektet inkludert hovedvilkår er godkjent både av styret i Rhenus Group og deres investeringskomité. De endelige kontraktsforhandlingene er allerede i gang og forventes avsluttet i løpet av de neste ukene.

Ekspansjonsprosjektet inkluderer et nytt 16.000 kvm logistikkanlegg inkludert cross docking areal på ca. 4.800 kvm. Eiendommen skal sertifiseres i henhold til bærekraftvurderingsordningen BREEAM og det skal installeres et solcelleanlegg på taket av det utvidede arealet. Totale prosjektkostnader er estimert til å være rundt MEUR 14,5 (ca. MNOK 145). Planlagt overlevering til leietaker er i tredje kvartal 2023.

Vilkårene innebærer at nåværende leiekontrakt utvides og en ny 15-årsperiode løper fra overlevering av ekspansjonsarealet.

Ved ferdigstillelse vil totalt utleiebart areal på terminalen være ca. 34.000 kvm.

«Rhenus Group er en verdsatt og svært viktig leietaker for Baltic Sea Properties, og denne ekspansjonen er et godt tegn på hvor godt vi jobber sammen» sier Lars Christian Berger, CEO i Baltic Sea Properties. «Det er en integrert del av vår strategi å vokse med våre leietakere og blant annet tilby ekspansjonsmuligheter når behovene deres endres. Jeg vil også uttrykke min takknemlighet over teamet vårt som har jobbet hardt over lang tid.»

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Christian Berger
CEO
telefon:
+47 930 94 319
Lcb@balticsea.no