Baltic Sea Properties inngår endelig avtale om salg av 13 dagligvarebutikker

Det henvises til børsmelding 08.10.20 vedrørende intensjonsavtale om salg av 13 butikker til Norfa.

Selskapet har i dag den 17. november 2020, signert endelig avtale med Norfa om salg av butikkene. Eiendommene selges for et samlet beløp på 13,2 millioner Euro.

Selskapet forventer at oppgjør finner sted innen 5 virkedager og vil ved mottatt oppgjør utsende endelig bekreftelse på at salget er gjennomført i henhold til overnevnte.