Baltic Sea Properties mottar oppgjør og endelig avtale om salg av 13 dagligvarebutikker er gjennomført

Selskapet har i dag den 18. november 2020, mottatt oppgjør og overført eiendommene til Norfa iht endelig avtale.

Selskapet er godt fornøyd over at denne avtalen nå sluttføres i sin helhet, i tråd med intensjonsavtalen som ble signert i oktober.

Salget vil frigjøre kapital for BSP og setter oss i en fordelaktig posisjon med tanke på videre ekspansjon.

Selskapet kommer tilbake med ytterligere informasjon i kvartalsrapporten 27. november.