Beslutning om utdeling av utbytte

Styret i Baltic Sea Properties AS (“Selskapet”) har besluttet å utdele utbytte på NOK 1 per aksje i Selskapet i henhold til en styrefullmakt til å utdele utbytte på bakgrunn av Selskapets regnskaper for regnskapsåret 2017 som ble gitt av Selskapets ordinære generalforsamling den 30. mai 2018.

 

Aksjene vil handles uten rett til utbytte fra og med 25. januar 2019. Nye aksjer utstedt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen offentligjort av Selskapet tidligere i dag den 7. januar 2019 vil gi rett til utbytte i henhold til utbyttevedtaket offentligjort i denne meldingen.

Styrets beslutning om å utdele utbytte er betinget av at Selskapet gjennomfører fortrinnsrettsemisjonen med minimumsproveny på NOK 24 millioner. Forutsatt at dette vilkåret oppfylles, vil utdeling av utbytte til aksjonærene skje ikke senere enn 15. februar 2019.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Lars Christian Berger, CEO
Tel: +47 930 94 319

Denne meldingen offentligjøres i henhold til reglene om offentliggjøring i løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.