Baltic Sea Properties AS tatt opp til handel på Oslo Børs listen, Merkur Markets

22. november 2017, ble Baltic Sea Properties AS tatt opp til handel på Oslo Børs listen «Merkur Markets». Baltic Sea Properties AS ticker vil være BALT-ME. I denne anledning har selskapet lastet opp opptaksdokumentet som kan leses ved å følge linken. Samtidig, har selskapet laget en kortfattet presentasjon av selskapet med urevidert resultatregnskap for Q3 2017,  … Les mer

Selskapets overgang til VPS

Baltic Sea Properties AS noteres onsdag 22. november 2017 på Merkur Market, en markedsplass under Oslo Børs. Alle aksjonærmeldinger vil distribueres via VPS fremover, og dette er således den siste utsendelsen via Aksjeservice. Ledelsen vil benytte anledningen til å takke Aksjeservice for et langt og godt samarbeid. Noteringen på Merkur er en stor milepæl for … Les mer