Ekspansjonsprosjekt med Rhenus Logistics – Baltic Sea Properties AS

Baltic Sea Properties AS (Merkur Markets, BALT-ME) har signert avtale om ekspansjon av logistikkterminalen utleid til det internasjonale logistikkselskapet Rhenus Logistics, med 4 800 kvm. 

«Rhenus Logistics erfarer solid vekst i regionen og vi setter svært stor pris på tilliten de viser oss ved å inngå en ny avtale for ekspansjon og ytterligere forankring av det gode samarbeidet vi har etablert de siste årene», sier CEO i Baltic Sea Properties AS, Lars Christian Berger.

Avtalen innebærer blant annet at nåværende leiekontrakt utvides og en ny 15-årsperiode løper fra overlevering av tilbygget. Avtalen er videre en «barehouse»-kontrakt med morselskapsgaranti for hele perioden. Terminalen er i dag ca. 13 500 kvm og vil ved ferdigstillelse være ca. 18 250 kvm. 
Bygget forventes overlevert i starten av 2020. 

For mer informasjon kontakt: 
CEO Lars Christian Berger
tlf. 930 94 319 
Lcb@Balticsea.no 

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 100 000 kvadratmeter næringseiendom.

Rhenus Logistics’ representanter, Sigitas Jautakis (MD, BSP Litauen) og Lars Christian Berger (CEO, BSP).