Emisjon NOK 24 – 48 millioner

This announcement is not for release, publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia or Japan. It is not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, South Africa or Japan.

 

Styret i Baltic Sea Properties AS (“Selskapet”) har besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på minimum NOK 24 millioner og opp til maksimum NOK 48 millioner med fortrinnsretter til tegning for eksisterende aksjonærer («Fortrinnsrettsemisjonen»). Gjennomføringen av Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av minimumstegninger på totalt NOK 24 millioner.

 

Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er satt til NOK 30 per ny aksje og følgelig vil minimum 800 000 og maksimum 1 600 000 nye aksjer i Selskapet («Tilbudsaksjene») utstedes. Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter den 9. januar 2019 klokken 09:00 (norsk tid) og avsluttes den 23. januar 2019 klokken 16:30 (norsk tid).

 

Nettprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen vil brukes til å oppgradere Selskapets eksisterende eiendomsportefølje for å sikre eksisterende inntekter, til å investere i nye prosjekter for å sikre nye inntekter, samt for å styrke Selskapets egenkapital for generelle selskapsformål.

 

Kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen og utstedelse av Tilbudsaksjene vil utstedes av styret i henhold til en fullmakt gitt av Selskapets ordinære generalforsamling den 30. mai 2018.

 

Selskapet vil utarbeide et prospekt som beskriver Fortrinnsrettsemisjonen som vil offentligjøres forut for tegningsperioden og vil inkludere tegningsmateriell for Fortrinnsrettsemisjonen. Prospektet vil være et nasjonalt prospekt og vil registreres i Foretaksregisteret i henhold til § 7-10 i verdipapirhandelloven. Verken Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter vil gjennomføre en kontroll eller avgi noen godkjennelse knyttet til prospektet. Prospektet vil ikke være et EØS-prospekt som definert i § 7-7 i verdipapirhandelloven. Ytterligere detaljer om Fortrinnsrettsemisjonen vil beskrives i prospektet.

 

Eksisterende aksjonærene vil tildeles tegningsretter for Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen pro rata i henhold til deres eksisterende eierandel i Selskapet, hvor hver tegningsrett gir rett til å tegne og motta en (1) Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Aksjonærene vil motta tegningsretter på bakgrunn av deres eierandel i Selskapet ved utløpet av 7.  januar 2019 (som registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS ved utløpet av 9. januar 2019 («Registreringsdatoen»)). Hver eksisterende aksjonær vil tildeles 0,31445 fortrinnsrett per aksje registrert som eiet i Selskapet per Registreringsdatoen. Overtegning vil være tillatt. Tegning av Tilbudsaksjer uten tegningsretter vil ikke være tillatt.

 

Tegningsrettene vil ikke tas opp til handel og være handlebare på Merkur Market.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Lars Christian Berger, CEO
Tel: +47 930 94 319

Denne meldingen offentligjøres i henhold til reglene om offentliggjøring i løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.

 

***

 

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Baltic Sea Properties AS does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.