WELCOME TO

BALTIC SEA PROPERTIES

Baltic Sea Properties is a Norwegian real estate company with focus on properties in the Baltics.

We own and manage about 107 000 square meter real estate, divided by 27 buildings.
BSP´s strategic focus areas are the biggest cities in the Baltic region.

view properties

BSP develop and manages real estate within the logistic, industrial, office and retail segment.

Learn more about us

Read more about Baltic Sea Properties

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på eiendom i Baltikum.

Selskapets forvaltning av eiendom skjer gjennom fem heleide datterselskaper som alle er registrert i Litauen. Porteføljen gir årlige leieinntekter på ca. NOK 65 millioner. Netto-yielden på porteføljen er ca. 9 % basert på siste verdianslag fra uavhengig tredjepart.

Selskapet har i løpet av første halvår 2017 også ferdigstilt et nytt logistikkbygg på ca. 13 500 kvm inklusive kontorareal.

Good investment opportunities

Looking to invest? Explore the opportunities by investing in our propertiesand projects.