Finansiell oppdatering

Det vises til børsmelding 11. mai 2020 der Baltic Sea Properties AS («Selskapet») offentliggjorde Q1 kvartalsrapport for 2020. Selskapet observerer at det synes å være ulike oppfatninger om Selskapets finansielle planer fremover, herunder at det synes å formidles ikke-autorisert informasjon om selskapets finansielle planer fra kilder som ikke er tilknyttet selskapet. Selskapet vil presisere at Selskapet per nå ikke har noen konkrete planer om å gjennomføre en emisjon.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no