Forsinket kvartalsrapportering – 3. kvartal 2019

Selskapet har i sin finanskalender for 2019 lagt opp til publisering av rapport for 3. kvartal i dag, den 12. november.
Som følge av et uventet sykdomsfravær har imidlertid selskapet behov for å utsette rapporteringen for å kunne ferdigstille rapporten.

Ny dato for rapportering vil være førstkommende fredag, den 15. november.

For mer informasjon kontakt:
CEO Lars Christian Berger,
tlf. 930 94 319,
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 100 000 kvadratmeter næringseiendom.