Innkalling til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS

Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes fredag 5. april 2019 kl. 10.00, på Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Årsregnskapet publiseres/gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider/ elektronisk i VPS, fredag 29.3.2019.