Investor

Baltic Sea Properties AS er et norsk selskap med fokus på eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri.

Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 100 000 kvadratmeter næringseiendom.

Selskapets aksje handles på Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market) under tickeren BALT. Handel i aksjen kan foretas gjennom ordinær aksje-/nettmegler.