Investor

Baltic Sea Properties AS er et norsk selskap med fokus på eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri.

Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 100 000 kvadratmeter næringseiendom. Porteføljen var per 30.06.2019 verdsatt til NOK 591 millioner (MEUR 61,0).

Selskapets aksje har siden november 2017 vært opptatt til handel på Merkur Market, og handles under tickeren BALT-ME. Handel i aksjen kan foretas gjennom ordinær aksje-/nettmegler.