Invitasjon til virtuell kvartalspresentasjon – tirsdag 1. desember 2020, kl. 11:00

Som tidligere annonsert ønsker selskapet å invitere til et virtuelt aksjonærmøte i forbindelse med selskapets kvartalsrapportering for 3. kvartal 2020:

Møtetidspunkt:                          Tirsdag 1. desember 2020, kl 11:00
Sted:                                               Videokonferanse

Agenda:
1.   Presentasjon av hovedpunktene i kvartalsrapporten – 3. kvartal 2020
2.   Oppdatering om selskapets stilling og drift per utgangen av november 2020

Aksjonærer som ønsker å følge videooverføringen fra møtet 1. desember bes sende e-post om dette til post@balticsea.no innen mandag 30. november kl 16:00. Påmeldte vil motta link per e-post som kan nyttes til å følge videooverføringen.

For ordens skyld presiseres det at kvartalsrapporten (3. kvartal 2020) publiseres gjennom Oslo Børs’ publiseringstjeneste og på selskapets nettside fredag 27. november.