Ligningskurs 2019 for BALTIC SEA PROPERTIES AS

Som følge av emisjonen som ble gjennomført i 2019 flyttes tidspunktet for beregning av ligningsverdi på aksjene til 31.12.2019 for alle aksjonærer (både aksjeselskaper og privatpersoner). Det vil således ikke være riktig å benytte forhåndsutfylt ligningsverdi i årsoppgave/skattemelding i skatteoppgjøret for 2019.

Samtlige aksjonærer skal i henhold til revidert formuesberegning for selskapet legge til grunn NOK 36,63 per aksje som formuesverdi i sin skattemelding for 2019.

Aksjonærene må selv besørge korreksjon av aksjenes ligningsverdi i skattemeldingen.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:

Lars Christian Berger,
CEO
+47 930 94 319
Lcb@Balticsea.no