Ny avtale om utvidelse av logistikkbygg under oppføring – Baltic Sea Properties AS

Baltic Sea Properties AS har signert avtale om utvidelse av den eksisterende leiekontrakten med Delamode Baltics, et datterselskap av det britisk børsnoterte Xpediator PLC. Avtalen innebærer en utvidelse av arealet med 3 360 kvm i forhold til den opprinnelige avtalen, slik at det nye lager- og logistikkbygg utenfor Vilnius vil få et totalt areal på 8 360 kvm. Delamode har dessuten en opsjon på ytterligere 3 640 kvm, med en totalramme for prosjektet på 12 000 kvm.

Leiekontrakten med Delamode er en ubrytelig barehouse-avtale på 12,5 år. Bygget forventes overlevert til leietaker i løpet av 3. kvartal 2020.

Dette bygget vil bli BSP’s femte logistikksenter og er et viktig bidrag til selskapets langsiktige strategi.

For mer informasjon kontakt:
CEO Lars Christian Berger
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 100 000 kvadratmeter næringseiendom.