Nytt utviklingsprosjekt signert

Baltic Sea Properties AS har i dag signert kontrakt med det finsk-/baltiske selskapet Oribalt om oppføring av et kombinert bygg for logistikk, produksjon og distribusjon av farmasøytiske produkter på 6.500 kvm, rett utenfor Vilnius. Selskapet har en opsjon på ytterligere 5.000 kvm, totalt 11.500 kvm.

«Oribalt (tidligere en del av Oriola-konsernet) erfarer en solid vekst og gjennomgikk nylig en management buy-out med backing fra et av de største finske PE-fondene. Vi er svært fornøyde med å inngå et langsiktig samarbeid i utviklingen av deres nye base og ser frem til å samarbeide med Oribalt. Utvikling av logistikkbygg for internasjonale aktører er en del av selskapets langsiktige strategi og etter den meget vellykkede utviklingen av et logistikksenter for det tyske Rhenus-konsernet er det veldig gledelig for oss å få tillit fra nok et solid internasjonalt konsern, særlig med tanke på at beliggenheten er av strategisk betydning for oss på aksen mellom Vilnius og Kaunas, og på en tomt vi nylig kjøpte for å utvikle til en næringspark for internasjonale industri- og logistikkaktører», sier CEO i Baltic Sea Properties AS, Lars Christian Berger.

Leiekontrakten med Oribalt er en ubrytelig avtale på 12 år. Bygget forventes overlevert til leietaker mot slutten av 2. kvartal 2020.