Om Baltic Sea Properties

Baltic Sea Properties er et norsk eiendomsselskap med eiendom i Baltikum.

Baltic Sea Properties er et norsk eiendomsselskap med fokus på eiendom i Baltikum. Selskapets portefølje er organisert  gjennom fem heleide datterselskaper som alle er registrert i Litauen.

Selskapet eier og forvalter ca. 100.000 kvadratmeter næringseiendom i Baltikum. Selskapet har nylig ferdigstilt to nye logistikkterminaler på totalt 11.500 for to internasjonale aktører.

nt-2
nt-20

Portefølje

Porteføljen omfatter ca. 100.000 kvm næringseiendom, herunder:

  • Logistikk: 53.375 kvm
  • Industri: 10.410 kvm
  • Handel: 37.489 kvm

Selskapet forvalter også porteføljer bestående av handel og kontoreiendom i Litauen for andre eiere.

Team - Styret og ledelse

002A1724 final

LARS CHRISTIAN BERGER

CEO

Lars Christian Berger har lang erfaring innen finans og eiendomsforvaltning.

Han har blant annet erfaring som eiendomsforvalter for flere eiendomsfond og investeringsselskaper, og forvaltet rundt 200.000 kvm næringseiendom og utviklingsprosjekter.

Lars Christian har vært daglig leder for Baltic Sea Properties AS siden november 2017, og holder en Master of Arts i Business & Finance fra Heriot Watt University, Edinburgh.

002A2099 final

SIGITAS JAUTAKIS

Daglig leder - Litauen

Sigitas Jautakis har mer enn 15 års erfaring fra det baltiske eiendomsmarkedet og har blant annet jobbet med transaksjoner, leietakerrådgivning, og property management. Jautakis var tidligere sjef for Newsec Asset & Property Management i Baltikum.

Han har vært daglig leder for BSP´s litauiske virksomhet siden 2015, og holder en M.Sc. i produksjonsøkonomi og ledelse ved Vilnius University

Milda 1

MILDA MALINAUSKIENE

Investment Manager

Milda Malinauskiene har mer enn 13 års erfaring fra eiendomssektoren og mer enn 18 år innen finans som senior regnskapsfører, revisor og finansdirektør i Litauen, Irland og Storbritannia. Hun har arbeidet som prosjektkoordinator og regnskapsdirektør for en næringseiendomsportefølje eiet av Canadian Investment Fund, samt som investment manager, inkludert asset/property management, eiendomsutvikling og finans for en fondsforvalter.

Milda ble ansatt i Baltic Sea Properties som investment manager i mai 2019.

Hun ble uteksaminert i finans og regnskap ved Economic College, og tok videreutdanning ved Griffith College i Dublin som ACCA-kandidat.

Julija new

JULIJA NIKITARAVICIENE

Head of Administration and Legal

Julija Nikitaraviciene er advokat og har 15 års erfaring innen eiendomstransaksjoner, selskapshandlinger, M&A og finansiering. Hun er også associate partner i advokatfirmaet Ellex Valiunas.

Julija er ansvarlig for administrasjon og daglig drift i BSP-gruppen, herunder selskapets juridiske forhold.

Julija har en mastergrad i rettsvitenskap (LL.M) fra Universitetet i Vilnius.

Inga 2

INGA MOCKUVIENE

Chief Accountant

Inga Mockuviene har over 16 års erfaring innen finans, hvorav 10 fra eiendomssektoren.

Inga har hatt ansvaret for regnskap og økonomirapportering i Baltic Sea Properties i Litauen siden 2014 og sluttet seg til selskapet som Chief Accountant i juni 2019.

Inga er utdannet i biologi og økologi ved Universitetet i Vilnius.

Rita 2

RITA MATONIENE

Accountant

Rita Matoniene har over 12 års erfaring med regnskap, hvorav 8 år fra eiendomssektoren. Rita begynte som regnskapsfører i Baltic Sea Properties i mai 2019.

Rita har studert regnskap, finans og business management ved Vilnius Gediminas Technical University.

Gediminas 2

GEDIMINAS KLIMAS

Teknisk ansvarlig

Gediminas Klimas har mer enn 15 års erfaring innen teknisk forvaltning av bygg og anlegg. Klimas jobbet i Newsec i 8 år som leder av avdelingen for teknisk vedlikehold, og hadde i denne forbindelse for ansvar for oppfølgingen av alle eiendomsklasser.

Gediminas er i dag ansvarlig for den tekniske oppfølingen av BSP's portefølje og forvaltningskunder, herunder byggelederansvar for all utbygging og vedlikehold av prosjekter i Litauen.

Utdannet Sivilingeniør ved Vilnius teknologiske universitet.

002A2124 final

JAMES ANDREW CLARKE

Styreleder

James Clarke har erfaring fra flere ledende roller i Litauske eiendomsselskap (bl. a. Baltic Equity Group og Baltic Real-Estate Developments) og er eier i flere logistikk- og industriparker, samt kjøpesentre.

Executive MBA fra Baltic Management Institute og B.Sc. I Construction management fra Waterford Institute of Technology. Han har også utdanning innen corporate governance for styremedlemmer fra Baltic Institute of Corporate Governance.

James har vært styremedlem siden oktober 2017.

002A1997 final

Bjørn Bjøro

Styremedlem

Bjørn Bjøro har i over 25 år vært medlem av Centralkirken Menighets finansutvalg, med ca. 125 millioner i forvaltet egenkapital.

Han har i flere år vært styremedlem i Baltinor Property, som har industrieiendom i Litauen. Han er styremedlem i Eiendomskapital Buskerud AS, styreleder i Eiendomskapital Norge V AS og han har hatt prosjektlederansvaret for oppgraderinger på eiendommene.

 

002A1766 final

JOHN AFSETH

Styremedlem

John har lang erfaring som leder og styremedlem i flere selskaper som er tatt opp til handel på Merkur Market, Oslo Axess og Oslo Børs (f.eks Gentian Diagnostics, Aqua BioTechnology ASA og Simtronics ASA)

Han er også styremedlem i Emerging Europe Commercial Properties AS, et annet norsk eiendomsselskap i Litauen

John har vært styremedlem i selskapet siden 2010. 

Ph.D. i mikrobiologi og farmakologi fra Universitetet i Oslo.

002A1930 final

JOHN DAVID MOSVOLD

Styremedlem

John Mosvold har lang erfaring med eiendoms- og shippingrelaterte prosjekter både i Norge og Baltikum, som styreleder, styremedlem og investor.

Han har vært aktiv i Baltikum siden siste halvdel av 90-tallet, og besitter viktig kompetanse både med hensyn til faglig dyktighet og lokalkunnskap.

John er utdannet fra Handelshøyskolen BI. Mosvold har vært styremedlem siden 2015.