Om Baltic Sea Properties

Baltic Sea Properties er et norsk eiendomsselskap med eiendom i Baltikum.

Baltic Sea Properties er et norsk eiendomsselskap med fokus på eiendom i Baltikum. Selskapets formål er å investere, utvikle, leie ut og drive samt realisere eiendommer i Europa, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper, og alt som står i forbindelse med dette.

Selskapets portefølje er organisert  gjennom fem heleide datterselskaper som alle er registrert i Litauen.

Selskapet eier og forvalter ca 130 000 kvadratmeter næringseiendom i Baltikum. 

nt-2
nt-20

Noen raske fakta

Porteføljen omfatter 107.000 kvm næringseiendom, herunder:

  • Logistikk: 53.375 kvm
  • Industri: 10.410 kvm
  • Handel: 43.489 kvm

Selskapet forvalter også porteføljer bestående av handel og kontoreiendom i Litauen for andre eiere.

Team - Styret og ledelse

user-image

Sigurd Persson

Styreleder

Bio kommer.

13064562_997994313589165_1427776629597527419_o

JOHN AFSETH

Styremedlem

Afseth har lang erfaring som leder og styremedlem i flere selskaper som er tatt opp til handel på Merkur Market, Oslo Axess og Oslo Børs (f.eks Gentian Diagnostics, Aqua BioTechnology ASA og Simtronics ASA)

Afseth er også styremedlem i Emerging Europe Commercial Properties AS, et annet norsk eiendomsselskap i Litauen

Afseth har vært styremedlem i selskapet siden 2010. 

Ph.D. i mikrobiologi og farmakologi fra Universitetet i Oslo.

portrait-lars (1)

LARS CHRISTIAN BERGER

Daglig leder

Berger har mer enn 8 års erfaring innen finans og eiendomsforvaltning.
Berger har blant annet erfaring som eiendomsforvalter for flere eiendomsfond og investeringsselskaper, og forvaltet rundt 130.000 kvm næringseiendom og utviklingsprosjekter.

Berger har vært daglig leder for Baltic Sea Properties AS siden november 2017.

Master of Arts i Business & Finance fra Heriot Watt University, Edinburgh.

sigitas-jutakis

SIGITAS JAUTAKIS

MD LT Operations

Sigitas Jautakis har 15 års erfaring fra det baltiske eiendomsmarkedet og har blant annet jobbet med transaksjoner, leietakerrådgivning, og property management. Jautakis var tidligere sjef for Newsec Asset & Property Management i Baltikum.

Han har vært daglig leder for BSP´s litauiske virksomhet siden 2015.

Msc i produksjonsøkonomi og ledelse ved Vilnius University  

user-image

GEDIMINAS KLIMAS

Techinical Manager

Gediminas Klimas har mer enn 15 års erfaring innen teknisk forvaltning av bygg og anlegg. Klimas jobbet i Newsec i 8 år som leder av avdelingen for teknisk vedlikehold, og hadde i denne forbindelse for ansvar for oppfølgingen av alle eiendomsklasser.

Klimas er i dag ansvarlig for den tekniske oppfølingen av BSP´s portefølje og forvaltningskunder, herunder byggelederansvar for all utbygging og vedlikehold av prosjekter i Litauen.

Utdannet Sivilingeniør ved Vilnius teknologiske universitet.

IMG_0562

VYGANDAS SVIRKAS

Manager LT Operations

Vygandas Svirskas har mer enn 13 års profesjonell erfaring innen forvaltning, utvikling, rådgivning og utleie i det baltiske eiendomsmarkedet.

Han arbeidet i 10 år for Newsec i Litauen som leder for selskapets forvaltning av kommersiell eiendom, med hovedansvar for ulike porteføljer innen varehandel, logistikk, kontor, og industri.

Han er i dag ansatt i Baltic Sea Properties som forvalter, med ansvar for forvaltning og foredling av eiendomsmassen til BSP og andre forvaltningskunder, herunder salg/utleie og utviklingen av nye prosjekter.

Msc i økonomi og administrasjon fra Vilnius University

Medlem av RICS

Bjørn Bjøro

Styremedlem

 

 

IMG_0604

JOHN DAVID MOSVOLD

Styremedlem

Mosvold har lang erfaring med eiendoms- og shippingrelaterte prosjekter både i Norge og Baltikum både som styreleder, styremedlem og investor.

Han har vært aktiv i Baltikum siden siste halvdel av 90-tallet, og besitter viktig kompetanse både med hensyn til faglig dyktighet og lokalkunnskap.

Mosvold er utdannet fra Handelshøyskolen BI. Mosvold har vært styremedlem siden 2015.

Webp.net-resizeimage

JAMES CLARKE

Styremedlem

Clarke har erfaring fra flere ledende roller i Litauske eiendomsselskap (bl. a. Baltic Equity Group og Baltic Real-Estate Developments) og er eier i flere logistikk- og industriparker, samt kjøpesentre.

Executive MBA fra Baltic Management Institute og B.Sc. I Construction management fra Waterford Institute of Technology. Han har også utdanning innen corporate governance for styremedlemmer fra Baltic Institute of Corporate Governance.

Clarke har vært styremedlem siden oktober 2017.