Ordinær Generalforsamling 01.06.2022

Oppdatering, 1. juni 2022 kl 16:10:

Kopi av protokoll fra generalforsamlingen, samt presentasjon som ble avholdt i forkant av møtet kan lastes ned fra lenkene nedenfor:

————

Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes den 1. juni 2022 kl. 10:00 i Christiania Qvartalet, Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo.

Det vil i forkant av generalforsamlingen bli gitt en oppdatering om driften i selskapet. Presentasjonen vil starte klokken 10:00 og ordinær generalforsamling vil bli avholdt så snart denne orienteringen er gjennomført.

Dokumenter:

  1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 1. juni 2022
  2. Årsregnskapet 2021 (inkludert revisors beretning)
  3. Påmeldings-/fullmaktsskjema

Du kan benytte denne lenken for digital registrering av fullmakt/forhåndsstemme via VPS (stenger 31. mai kl. 14.00).

Alternativt kan vedlagte fullmaktsskjema/stemmeinstruks benyttes (detaljer for innsendelse følger av dokumentet).

Generalforsamlingen kan følges digitalt ved forespørsel

Aksjeeiere som ønsker å følge generalforsamlingen digitalt kan sende en forespørsel til Selskapet per e-post post@balticsea.no, innen 31. mai 2022 kl. 14:00, og vil få en invitasjon til møtet i retur. Slik digital deltakelse er ikke å anse som oppmøte i generalforsamlingen og det vil ikke medføre en mulighet til å avgi stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta og/eller avgi stemme på generalforsamlingen må sende påmeldings­skjema/fullmaktsskjemaer til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

Eventuelle spørsmål til generalforsamlingen, fullmaktsskjema/stemmeinstruks og/eller påmelding til videooverføring fra møtet kan rettes til CEO Lars Christian Berger på +47 930 94 319 / Lcb@balticsea.no