Presentasjon fra aksjonærmøte i Baltic Sea Properties AS – tirsdag 1. desember 2020, kl 11:00

Presentasjonen fra dagens aksjonærmøte i Baltic Sea Properties AS kan lastes ned her.

Møtet begynner tirsdag 1. desember 2020, kl 11:00.

For mer informasjon kontakt:

Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@balticsea.no
www.balticsea.no