Presentasjon fra ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties den 16. april 2020

Presentasjon fra ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties, avholdt den 16. april 2020, kan lastes ned fra følgende link:

Dokumentene utsendt ved innkalling til generalforsamlingen finner du her:

For mer informasjon kontakt:

Lars Christian Berger,
CEO
+47 930 94 319
Lcb@Balticsea.no