Protokoll og presentasjon fra ordinær generalforsamling 1. juni 2022

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS onsdag 1. juni 2022 kl. 10:00 på Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Kopi av protokoll fra generalforsamlingen, samt presentasjon som ble avholdt i forkant av møtet kan lastes ned fra lenkene nedenfor:

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lars Christian Berger
CEO
telefon: +47 930 94 319
Lcb@balticsea.no