Selskapets overgang til VPS

Baltic Sea Properties AS noteres onsdag 22. november 2017 på Merkur Market, en markedsplass under Oslo Børs.

Alle aksjonærmeldinger vil distribueres via VPS fremover, og dette er således den siste utsendelsen via Aksjeservice. Ledelsen vil benytte anledningen til å takke Aksjeservice for et langt og godt samarbeid.

Noteringen på Merkur er en stor milepæl for selskapet, og ledelsen gleder seg på aksjonærenes vegne. En av de åpenbare fordelene fremover vil være at aksjen nå kan handles gjennom nettmegler som vil medføre både økt likviditet og transparent prising av aksjen.

Avslutningsvis vil vi minne om at de som ennå ikke har registrert sitt VPS-kontonummer hos selskapet må gjøre dette snarest for å unngå feil i skatterapporteringen.