Sluttoppgjør for erverv av eiendeler i Klaipeda, Litauen

Oslo, 15. desember 2021 – Baltic Sea Properties AS («BALT» eller «Selskapet», og
sammen med Selskapets datterselskaper, «BSP») viser til børsmelding den 26.
april 2021 vedrørende oppkjøpet av en 24 .000 kvadratmeter stor industripark, et
forvaltningsselskap og en større utviklingstomt, alt lokalisert i Litauens
tredje største by, Klaipėda.

I samsvar med avtalte vilkår for transaksjonen har BSP nå betalt siste andel
(MEUR 2,3 + akkumulert rente MEUR 0,07) av kjøpesummen til Baltic Equity Group
UAB.

Selskapets delårsrapporter for Q2 og Q3 2021, publisert henholdsvis 27. august
og 18. november, inkluderte avsetning for forpliktelsen i balanse og
verdijustert egenkapital (VEK).

Hovedaksjonæren i Baltic Equity Group UAB er den nåværende styrelederen i BSP,
James Andrew Clarke. Prisingen av de ervervede eiendommene ble gjort etter
armlengdes prinsipp, med pris basert på verdivurderinger fra to uavhengige og
anerkjente takstmenn.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Christian Berger
CEO
telefon: +47 930 94 319
Lcb@balticsea.no