Transaksjon gjennomført – Erverv av butikkeiendom

Som tidligere kommunisert i melding den 29.11.2019 inngikk selskapet i høst intensjonsavtale om kjøp av et butikklokale (3.200 kvm) i Silute, sør for havnebyen Klaipeda, Litauen. Transaksjonen er nå gjennomført til en kjøpesum av MEUR 3,25 (yield 8,2 %). Eiendommen er utleid til Maxima på en barehouse-avtale, med gjenværende løpetid på 13 år i henhold til leiekontrakt.

Maxima er Baltikums største dagligvareaktør, og BSP’s styre er svært fornøyd med å styrke porteføljen med nok en eiendom utleid til en av regionens beste leietakere.

For mer informasjon kontakt:
CEO Lars Christian Berger,
tlf. 930 94 319,
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 100 000 kvadratmeter næringseiendom.