Back
News Press releases

Baltic Sea Properties AS inngår intensjonsavtale (LOI) om oppkjøp av industripark og utviklingstomt i Litauen

Mar 30 2021

Oslo, 29.mars 2021.

Baltic Sea Properties AS ( “Selskapet”, og sammen med Selskapets datterselskaper, “BSP”) har i dag, 29. mars 2021, inngått en LOI om kjøp av en industri/business-park på ca. 24.000 kvadratmeter, samt en utviklingstomt på ca. 36.000 kvadratmeter fra Baltic Equity Group UAB. Begge eiendommer er beliggende i Litauens tredje største by, Klaipeda, som blant annet har en strategisk viktig posisjon i Baltikum som regionens eneste isfrie havn.

Transaksjonen tilfører, i tillegg til eiendommene, et team som har både lang erfaring og stor kunnskap om det baltiske eiendomsmarkedet. Årlige leieinntekter er på ca. MEUR 1,39 og transaksjonen impliserer en netto yield på industriparken på ca. 8,0 %.

Bakgrunn for transaksjonen:

BSP har i løpet av de siste årene gjennomført en i snuoperasjon gjennom salg av underpresterende eiendom og utvikling/oppkjøp av eiendom med god inntjening. Konsernets kontantstrømmer og finansiering har som følge av reorganiseringen blitt styrket, og Selskapets styre og ledelse mener tiden nå er kommet for videre vekst for å utnytte det yield-gapet som fortsatt eksisterer mellom Baltikum og Norge.

Organisk vekst er et sentralt element i selskapets strategi, hvor konsernets frie kontantstrømmer reinvesteres i kjøp og/eller utvikling av nye eiendommer og utviklingsprosjekter, samt utdeles som årlig utbytte til aksjonærene. Samtidig vurderes fortløpende oppkjøp med betaling med selskapets egne aksjer.

Selskapet har over en periode erfart en viss interesse fra både norske og internasjonale investorer og eiendomsselskaper for ulike former for samarbeid: Styret og ledelsen vil fortløpende vurdere hva som er til beste for alle aksjonærer i slike spørsmål. Uansett er størrelse viktig i slike spørsmål og derfor er det i Selskapets interesse å sikre kompetanse, kontinuitet og nok ressurser til dette.

Et sentralt aspekt i vekststrategien videre er å kapitalisere på det momentet Selskapet opplever både med hensyn til salg av uønskede objekter samt kjøp eller utvikling av nye. Denne transaksjonen tilfører, i tillegg til eiendommene, viktige humanressurser for å kunne utnytte dette momentet.

Detaljer om transaksjonen:

Transaksjonen er tenkt gjennomført ved at BSP erverver 100 % av aksjene i fire datterselskaper av Baltic Equity Group UAB for en kjøpesum på MEUR 9,8 millioner (egenkapitalverdi). Kjøpesummen planlegges gjort opp med utgangspunkt i Selskapets eksisterende kontantbeholdning.

Hovedaksjonær i Baltic Equity Group UAB er nåværende styremedlem i Selskapet, James Andrew Clarke. Prisingen av eiendommene som erverves er gjort etter armlengdeprinsippet, med pris basert på verdivurderinger fra to uavhengige og velrenommerte takstselskap.

Gjennomføring av transaksjonen vil blant annet være betinget av at Selskapet gjennomfører en tilfredsstillende due diligence av selskapene, inngåelse av endelig kontrakt basert på LOI og standard vilkår for gjennomføring. Selskapet forventer at transaksjonen er gjennomført i løpet av april.

———-

 

Ved spørsmål kontakt
Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no