Back
News Press releases

Baltic Sea Properties AS inngår intensjonsavtale om salg av 5 butikker

Mar 22 2021

Baltic Sea Properties AS (BALT) har undertegnet intensjonsavtaler for salg av
fem av de syv gjenværende butikker i dagligvareporteføljen. De fem står i dag
helt eller delvis tomme, og salget er i tråd med selskapets ønske om exit fra
disse.

Provenyet, på totalt MEUR 1,28 er marginalt over selskapets verdsettelse av
eiendommene ved årsslutt.

Selskapet forventer å sluttføre transaksjonene i løpet av april 2021.

Denne meldingen ble publisert 12.mars 2020 og er publisert av
Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og
forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende
eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel,
logistikk og industri. Blant selskapets leietakere finnes blant annet
dagligvarekjeden Maxima, AQ Group, Girteka, Delamode og det tyske
logistikkonsernet Rhenus Logistics.