Back
News Press releases

Baltic Sea Properties AS signerer bindende Term Sheet for ny og forbedret finansiering

Mar 02 2021

Baltic Sea Properties AS (BALT-ME) signerte den 2. mars 2021 et bindende
term-sheet med Luminor om en ny og forbedret finansiering av selskapets totale
eiendomsportefølje.

Lånet på totalt MEUR 33,07, sikrer selskapet en betydelig forbedring av
selskapets langsiktige finansieringsplattform, samt frigir midler til å helt
eller delvis nedbetale selskapets kortsiktige mezzanine-gjeld i Norge.
Refinansieringen vil også frigjøre midler til nye investeringer og/eller utbytte
i tråd med selskapets langsiktige strategi. Den nye avtalen reduserer renten på
eksisterende lån fra gjennomsnittlig ca. 3,0% eks. rentesikringsavtaler, til en
rente på 2,05% + 3 mnd Euribor (p.t. 0%) med en avdragsprofil på 20 år.

Selskapet forventer å ha på plass avtalen i løpet av en ukes tid og vil deretter
publisere ny børsmelding med ytterligere informasjon om øvrige betingelser,
herunder frigjorte midler m.m.

Denne børsmeldingen er publisert av
Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no