Back
News Press releases

BSP nedbetaler MNOK 12,5 på mezzanine-lån + gjennomfører gjenstående salg av butikkeiendom

Apr 13 2021

Selskapet har idag nedbetalt MNOK 12,5 på Mezzanine-lånet fra Ambolt Mezzanine
Sub-Fund. Ny hovedstol for lånet er således MNOK 39,8 etter nedbetalingen.
Gjenstående lånesaldo har i henhold til gjeldende låneavtale forfall den 14. mai
2021.

Videre henvises det til melding 24. mars 2021 med informasjon om salg av 5
butikkeiendommer, hvorav 4 av 5 transaksjoner ble sluttført i sin helhet samme
dag. Den gjenstående transaksjonen (1 butikkeiendom) er nå også sluttført i sin
helhet, i samsvar med meldingen 24. mars 2021.

———-

 

Ved spørsmål kontakt
Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no