Back
News Press releases

Finansiering

Mar 22 2021

Baltic Sea Properties AS (BALT) viser til børsmelding den 2. mars 2021 vedrørende et bindende term-sheet med Luminor om en ny og forbedret finansiering av selskapets totale eiendomsportefølje.

Låneavtalen for 4 av 6 datterselskaper er nå signert. Selskapet forventer signering av refinansieringen for de siste to datterselskapene innen kort tid, men disse tar noe lenger tid som følge av overføring av pant m.m fra annen lånegiver.

Den nye avtalen reduserer renten på eksisterende lån fra gjennomsnittlig ca. 3,0% eks. rentesikringsavtaler, til en rente på 2,05% + 3 mnd Euribor (p.t. 0%) med en avdragsprofil på 20 år.

Selskapet har videre frigjort ca. MEUR 5,2 i forbindelse med refinansieringen som bidrar til økt arbeidskapital samt muliggjør nedbetaling av mezzanin-finansieringen ved forfall i mai 2021.

Meldingen ble publisert 12 mars. 2020 av
Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og
forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende
eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel,
logistikk og industri. Blant selskapets leietakere finnes blant annet
dagligvarekjeden Maxima, AQ Group, Girteka, Delamode og det tyske
logistikkonsernet Rhenus Logistics.

Denne meldingen inneholder innsideinformasjon og er offentliggjort i henhold til
Markedsmisbruksforordningen Art 17.