Back
News Press releases

Ordinær generalforsamling 16.04.2021

Apr 08 2021

Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes den 16. april 2021 kl. 10:00.

I henhold til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 kapittel 2 og § 23, blir generalforsamling avholdt digitalt.

Aksjonærer oppfordres til å benytte mulighetene til å gi fullmakt/forhåndsstemme for sine aksjer. Det vil ikke være mulig å delta fysisk på generalforsamlingen.

Fra kl. 11:00 fredag 9. april kan du klikke på denne lenken for digital registrering av fullmakt/forhåndsstemme via VPS (stenger 15. april kl. 14.00).

Alternativt kan vedlagte fullmaktsskjema/stemmeinstruks benyttes (detaljer for innsendelse følger av dokumentet).

Aksjonærer som ønsker å følge videooverføring fra generalforsamlingen bes sende e-post om dette til post@balticsea.no merket “Video OGF 16.04.2021” i emnefeltet.

Dokumenter:

  1. Innkalling til ordinær generalforsamling 16.04.2021
  2. Fullmaktsskjema (med og uten stemmeinstruks)
  3. Årsregnskapet 2020 (inkludert styrets årsberetning, styrets erklæring om årsregnskapet og revisors beretning)
  4. Valgkomiteens innstilling

Eventuelle spørsmål til generalforsamlingen, fullmaktsskjema/stemmeinstruks og/eller påmelding til videooverføring fra møtet kan rettes til CEO Lars Christian Berger på +47 930 94 319/ Lcb@balticsea.no