VELKOMMEN TIL

BALTIC SEA PROPERTIES

Baltic Sea Properties er et norsk eiendomsselskap med fokus på eiendom i Baltikum.

Vi eier og forvalter cirka 107 000 kvadratmeter, innen retail, industri og logistikkeiendom.
BSP´s strategiske satsningsområder er de større byene i Baltikum.

Se alle eiendommer

BSP utvikler, leier ut og forvalter primært Logistikk, industri og handelseiendommer.

Les mer om oss

Litt mer om Baltic Sea Properties

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på eiendom i Baltikum.

Selskapets forvaltning av eiendom skjer gjennom fem heleide datterselskaper som alle er registrert i Litauen. Porteføljen gir årlige leieinntekter på ca. NOK 65 millioner. Netto-yielden på porteføljen er ca. 9 % basert på siste verdianslag fra uavhengig tredjepart.

Selskapet har i løpet av første halvår 2017 også ferdigstilt et nytt logistikkbygg på ca. 13 500 kvm inklusive kontorareal.

Det finnes gode investeringsmuligheter

Vil du investere? Se mulighetene for å investere i våre eiendommer og prosjekter.