Forlengelse av leieforhold for logistikkterminal i Vilnius

Selskapet har inngått avtale med Vinges Terminalas UAB om endrede betingelser for videre utleie av logistikkterminal tilhørende et datterselskap av BSP. Terminalens totalareal er 21.929 kvm.

Den nye avtalen følger av Covid-19-situasjonen, og innebærer en reduksjon i leiepris på 7 % frem til og med oktober 2025 mot en forlengelse av det totale leieforholdet fra 2032 til 2038. Leietaker har også akseptert å påta seg en større andel av kostnadene til terminalens løpende vedlikehold i leieperioden.

For mer informasjon kontakt:

Lars Christian Berger CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no

Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 124.000 kvadratmeter næringseiendom.