Baltic Sea Properties inngår 15 års leieavtale med den norske industribedriften Adax

Baltic Sea Properties AS har undertegnet en avtale med den norske varmeovnsprodusenten Adax AS om utleie av selskapets produksjonslokaler i Panevėžys, Litauen.

Eiendommen, ca. 10 410 kvm. er i dag utleid til et datterselskap av det svenske, børsnoterte konsernet AQ Group. Den nye avtalen innebærer at Adax flytter inn i lokalene så snart lokalene er ledig, våren 2022. Avtalen er en «barehouse avtale» på markedsvilkår med morselskapsgaranti, som løper fra mai 2022 med en varighet på 15 år. Adax har samtidig sikret seg en kjøpsopsjon på MEUR 5,0 ved start av leieforholdet i 2022.

Adax AS er en norsk produsent og leverandør av elektriske varmeovner og tørkeprodukter. Selskapet startet i Svelvik i Vestfold i 1948 og ble i år 2000 kjøpt opp av Otterlei Group fra Arendal. Produksjonen har i senere tid blitt flyttet fra fabrikklokalene i Svelvik til Panevėžys i Litauen.

«Etter en del frem og tilbake mht leietakersituasjonen etter utløpet av nåværende kontrakt med AQ Group er vi veldig glade for å ha kommet til enighet med Adax og Otterlei Group om dette samarbeidet.Vi har hatt en veldig god dialog med Otterlei underveis og er selvsagt meget fornøyd med å få på plass et langsiktig leieforhold med et velrenommert norsk industrikonsern som del av vår portefølje. Adax overtar et flott bygg vi har oppgradert i nyere tid, og som vi er sikre på at de vil finne seg godt til rette i. Vi ser frem til et langt og godt samarbeid» sier Lars Christian Berger, daglig leder i Baltic Sea Properties AS.

Adax eies av det norske industrikonsernet Otterlei Group AS som ledes av Jan Sigurd Otterlei. Otterlei holdt inntil våren 2020 vervet som styreleder i NHO Agder og har gjennom Otterlei Group gjort betydelige investeringer i flere norske industribedrifter, blant annet Norac, Adax, Bosvik, KSMV og Agdersveis. Konsernet har også investeringer i flere ulike eiendomsprosjekter.

For mer informasjon kontakt:
Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no
Baltic Sea Properties AS er et norsk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 124.000 kvadratmeter næringseiendom.