Baltic Sea Properties inngår intensjonsavtale om salg av industrieiendom

Selskapet har i dag undertegnet en intensjonsavtale om salg av industrieiendommen i Panevėžys, Litauen, til det estiske eiendomsfondet Eften.

Eiendommen på ca. 10 400 kvm er per i dag utleid til Svenske AQ Wiring, men vil fra våren 2022 være utleid til den norske industribedriften Adax.

Avtalt salgssum er på ca. MEUR 5,3 som er i tråd med siste verdsettelsen av eiendommen. I tillegg kommer leien frem til gjennomføringen av salget.

Intensjonsavtalen har visse betingelser, men salget forventes gjennomført i utgangen av mai 2021.

For mer informasjon kontakt:

Lars Christian Berger
CEO
tlf. 930 94 319
Lcb@Balticsea.no