Erverv av nye butikkeiendommer

Selskapet har den 27. november 2019 signert kjøpekontrakt for én ny butikk utleid til Baltikums største dagligvareaktør, Maxima. Eiendommen er på. ca. 1.200 kvm og lokalisert i byen Kursenai i Litauen. Avtalen er «barehouse» og innebærer blant annet at Maxima tegner bindende kontrakt for 15 år.

Videre har selskapet også signert intensjonsavtale for én butikk på 3.200 kvm, lokalisert syd for den tredje største byen i Litauen, Klaipeda. Også denne er utleid til Maxima, med gjenværende løpetid i henhold til leiekontrakt på 14 år. Selskapet forventer å gjennomføre transaksjonen innen utgangen av 2019.

Gjennomsnittlig yield for de to eiendommene er ca. 8,1%, og samlet kjøpesum vil være EUR 4,55 millioner.

Styret er svært fornøyd med prosessen da ervervet styrker BSP´s dagligvareportefølje med en av Baltikums beste leietakere.

For mer informasjon kontakt:

CEO Lars Christian Berger,
tlf. 930 94 319,
Lcb@Balticsea.no
www.balticsea.no