Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes torsdag 16. april 2019 kl. 10.00, i Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Selskapet ønsker å avholde generalforsamlingen som planlagt, men i lys av risikoen forbundet med koronavirusets utbrudd oppfordres samtlige aksjonærer til å gi styret fullmakt til å møte og avgi stemme for deres aksjer og så langt som mulig avstå fra fysisk oppmøte ved den ordinære generalforsamlingInnkalling og påmeldingsskjema ligger vedlagt.

Innkalling kan lastes ned her:

  1. Følgebrev og innkalling til ordinær generalforsamling
  2. Årsberetning og årsregnskap 2019, samt revisors beretning
  3. Møteseddel og fullmaktsskjema
  4. Valgkomiteens innstilling

For mer informasjon kontakt:

Lars Christian Berger,
CEO
+47 930 94 319
Lcb@Balticsea.no