Registrert kapitalforhøyelse

Det vises til børsmelding fra Baltic Sea Properties AS («Selskapet») den 24. januar 2019 vedrørende økning av Selskapets aksjekapital i forbindelse med gjennomføring av en fortrinnsrettsemisjon.

Kapitalforhøyelsen er nå registrert i Foretaksregisteret. Selskapets registrerte aksjekapital er NOK 668 823,20 fordelt på 6 688 232 aksjer hver pålydende NOK 0,10.

Denne meldingen offentligjøres i henhold til reglene om offentliggjøring i løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.