Resultat i Fortrinnsemisjonen – overtegning på 53,23 %

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (DIRECTLY OR INDIRECTLY) IN OR TO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. IT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN.
Det vises til tidligere børsmeldinger fra Baltic Sea Properties AS («Selskapet») om en fortrinnsrettsemisjon i Selskapet på NOK 24-48 million («Fortrinnsrettsemisjonen») ved utstedelse av minimum 800 000 og maksimum 1 600 000 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs på NOK 30 («Tilbudsaksjene»).
Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen ble avsluttet den 23. januar 2019 klokken 16:30 (norsk tid). Ved avslutning av Fortrinnsrettsemisjonen hadde Selskapet mottatt tegninger for totalt 2 451 613 Tilbudsaksjer, tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 73 548 366 og en overtegning på 53,23 %.
949 405 Tilbudsaksjer er tildelt på bakgrunn av utøvede tegningsretter, mens 650 595 Tilbudsaksjer er tildelt til tegnere med tegningsretter som har overtegnet.
På denne bakgrunnen har styret besluttet å utstede 1 600 000 nye aksjer i Selskapet, hver med pålydende NOK 0,10, til tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen.
Selskapets aksjekapital økes følgelig fra NOK 508 823,20 med NOK 160 000 til NOK 668 823,20 fordelt på 6 688 232 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Aksjene utstedes i henhold til en styrefullmakt vedtatt av Selskapets ordinære generalforsamling den 30. mai 2018.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Christian Berger, CEO
Tel: +47 930 94 319
Denne meldingen offentligjøres i henhold til reglene om offentliggjøring i løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.
*** This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Baltic Sea Properties AS does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.