Start tegningsperiode i Fortrinnsrettsemisjon

This announcement is not for release, publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia or Japan. It is not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, South Africa or Japan.

Det vises til børsmelding fra Baltic Sea Properties AS («Selskapet») den 7. januar 2019 vedrørende en fortrinnsrettsemisjon på minimum NOK 24 millioner og maksimum NOK 48 millioner («Fortrinnsrettsemisjonen»). Gjennomføringen av Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av minimumstegninger tilsvarende NOK 24 millioner.

Fortrinnsrettsemisjonen omfatter minimum 800,000 og maksimum 1,600,000 nye aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10, til tegningskurs NOK 30 per aksje («Tilbudsaksjene»). Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter i dag onsdag 9. januar 2019 klokken 09:00 (norsk tid) og avsluttes onsdag 23. januar 2019 klokken 16:30 (norsk tid).

Eksisterende aksjonærer vil tildeles tegningsretter for Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen pro rata i henhold til deres eksisterende eierandel i Selskapet, hvor hver tegningsrett gir rett til å tegne og motta en (1) Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Aksjonærene vil motta tegningsretter på bakgrunn av deres eierandel i Selskapet ved utløpet av 7.  januar 2019 (som registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS ved utløpet av 9. januar 2019 («Registreringsdatoen»)). Overtegning er tillatt. Tegning av Tilbudsaksjer uten tegningsretter er ikke tillatt. Tegningsrettene vil ikke tas opp til handel og vil ikke være handlebare på Merkur Market.

Hver eksisterende aksjonær vil tildeles 0,31572 tegningsrett per aksje registrert som eiet i Selskapet per Registreringsdatoen. Det gjøres oppmerksom på at dette er en korrigering av antall tegningsretter publisert i Selskapets børsmelding om Fortrinnsrettsemisjonen den 7. januar 2019.

Et nasjonalt prospekt datert 8. januar 2019 som beskriver Fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret iht. § 7-10 i verdipapirhandelloven. Verken Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter har gjennomført en kontroll eller avgitt noen godkjennelse knyttet til prospektet. Prospektet er ikke et EØS-prospekt som definert i § 7-7 i verdipapirhandelloven. Prospektet er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider https://balticsea.no/.

For fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen, inkludert nøkkeldatoer for Fortrinnsrettsemisjonen og risikofaktorene knyttet til Selskapet og aksjene, vennligst se prospektet.

Et brev med ytterligere detaljer om Fortrinnsrettsemisjonen sendes til den enkelte eksisterende aksjonær per Registreringsdatoen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Lars Christian Berger, CEO
Tel: +47 930 94 319

Denne meldingen offentligjøres i henhold til reglene om offentliggjøring i løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.

 

***

 

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Baltic Sea Properties AS does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.